Parafia Rzymskokatolicka

Dobrego Pasterza w Przychojcu - Łukowej

Rok wiary


Radio Fara

Statystyka odwiedzin

Dzisiaj 9

Wczoraj 34

Wizyt w tygodniu 125

Wizyt w miesiącu 932

Łącznie wizyt 27673

Currently are one guest and no members online

Aktualności

 I Komunia św. Łukowa - 16 maja 2021r.
 

Zbiórka dzieci i ustawienie przed kościołem.

Kiedyś o Jezu chodził po świecie
Brałeś dziateczki w objęcia Swe,
Patrz, tu przed Tobą stoi Twe dziecię:
Do serca Twego przytul i mnie.

Ks. Proboszcz wita dzieci.

Pokropienie dzieci wodą święconą

PROŚBA DZIECI O BŁOGOSŁAWIEŃSTWO
 
W dniu pierwszej Komunii świętej
Gdy mamy przyjąć do serca Boga
Co złego było już nie pamiętaj,
Ojcze kochany i Mamo droga. WOJCIECH G.


Wznieście swe dłonie błogosławiące,
Naznaczcie krzyżem wasze pociechy
By serca nasze były gorące,
By uciekały precz od nas grzechy. WOJCIECH B.


Abyśmy z Bogiem dziś zjednoczeni,
Nigdy od Niego nie odstąpili
Błogosławieństwem waszym wzmocnieni
W łasce, na co dzień bez grzechu żyli      DAWID W.

(wszystkie dzieci)
Mamo, kochana, Tato kochany!
Pobłogosławcie ten dzień nam dany!
Pobłogosławcie swe dziecko małe,
co dla Jezusa pragnie być całe!-------- WSZYSTKIE DZIECI RAZEM

 1. Kochani rodzice pobłogosławcie Wasze dzieci:

/Rodzice kładą rękę na głowie dziecka/

Błogosławieństwo twojego ojca 

Niech ci towarzyszy /na drodze twego życia. /

W imię Ojca/ i Syna/ i Ducha Świętego. / Amen

Błogosławieństwo twojej matki /niech  idzie z tobą

Przez życie. /Maryja/ niech cię otoczy Swą opieką/

W imię Ojca /i Syna/ i Ducha Świętego./  Amen

Wejście do kościoła przy pieśni:
2. Byłeś Dzieciątkiem, Ty wielki Boże,
W żłóbku płakałeś nad światem złym,
Nie płacz Dzieciątko, ja Ci w pokorze,
Serce me daję, Ty mieszkaj w nim!

3. Kto by u siebie dziecię przyjmował,
Rzekłeś, że wtenczas przyjmie Cię,
Dzięki Ci, Jezu, żeś nas miłował!
Za to Cię kochać na wieki chcę!

 Akt pokuty:   

Chwała na wysokości Bogu

 

1. czytanie (Dz 1, 1-11)

Uniósł się w ich obecności w górę

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Pierwszą Księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku aż do dnia, w którym dał polecenia apostołom, których sobie wybrał przez Ducha Świętego, a potem został wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym.

A podczas wspólnego posiłku przykazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca:

«Słyszeliście o niej ode Mnie – mówił – Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym».

Zapytywali Go zebrani: «Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?» Odpowiedział im: «Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi».

Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy jeszcze wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: «Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba».

Psalm (Ps 47 (46), 2-3. 6-7. 8-9 (R.: por. 6))

Pan wśród radości wstępuje do nieba

 Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie, *
radosnym głosem wykrzykujcie Bogu,
bo Pan Najwyższy i straszliwy, *
jest wielkim Królem nad całą ziemią.

Pan wśród radości wstępuje do nieba

Bóg wstępuje wśród radosnych okrzyków, *
Pan wstępuje przy dźwięku trąby.
Śpiewajcie psalmy Bogu, śpiewajcie, *
śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie.

Pan wśród radości wstępuje do nieba

Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi, *
hymn zaśpiewajcie!
Bóg króluje nad narodami, *
Bóg zasiada na swym świętym tronie.

Pan wśród radości wstępuje do nieba

Wersja dłuższa

2. czytanie (Ef 4, 1-13)

Dojdziemy do miary wielkości według Pełni Chrystusa

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Bracia:

Zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, do jakiego zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój.

Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich.

Każdemu zaś z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego. Dlatego mówi Pismo: «Wstąpiwszy na wysokości, wziął do niewoli jeńców, rozdał ludziom dary». Słowo zaś „wstąpił” cóż oznacza, jeśli nie to, że również zstąpił do niższych części ziemi? Ten, który zstąpił, jest i Tym, który wstąpił ponad wszystkie niebiosa, aby wszystko napełnić. On też ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami, aby przysposobili świętych do wykonywania posługi dla budowania Ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według Pełni Chrystusa.

Wersja krótsza

2. czytanie (Ef 4, 1-7. 11-13)

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Bracia:

Zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, do jakiego zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój.

Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich.

Każdemu zaś z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego. On też ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami, aby przysposobili świętych do wykonywania posługi dla budowania Ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według Pełni Chrystusa.

Aklamacja (Mt 28, 19a. 20b)

Alleluja, alleluja, alleluja

 

Idźcie i nauczajcie wszystkie narody.
Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Mk 16, 15-20)

Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jezus, ukazawszy się Jedenastu, powiedział do nich:

«Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie».

Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły.

 

Homilia – kazanie

Wyznanie wiary

 1. Drogie dzieci, w czasie tej Mszy Świętej macie po raz pierwszy posilić się Najświętszym Ciałem Pana Jezusa. Potwierdźcie więc wobec waszych rodzin, zaproszonych gości i wszystkich tu obecnych, że czynicie to z głęboką wiarą.

Pytam każdego z Was.

 1. Czy wierzysz w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela Nieba i ziemi?

Dz.   Wierzę.

 1. Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?

Dz. Wierzę.

 1. Czy wierzysz w Ducha Świętego, Święty Kościół powszechny, obcowanie Świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?

Dz. Wierzę

 1. Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Dz. Amen.

 Kochane dzieci złóżcie teraz przyrzeczenia komunijne.

           „Niepokalana Matko Boża,/ Królowo Polski! /Chcę być zawsze dzieckiem Bożym./ W dniu Pierwszej Komunii św./ oddaję się Tobie, /mojej najlepszej Matce./ Z miłości do Jezusa /i Ciebie Matko, /dla dobra wszystkich ludzi, /przyrzekam przynajmniej do 18-tego roku życia/nie używać żadnych napojów alkoholowych,/ nie palić papierosów /oraz nie używać narkotyków przez całe życie./ Dobra Matko pomóż mi /zachować moje przyrzeczenie./ Amen.”

 

Modlitwa powszechna

Chrystus wstąpił do nieba i jest naszym Pośrednikiem u Ojca, przez Niego kierujemy nasze modlitwy, nasze pragnienia, nasze zwykłe, ludzkie sprawy.

 1. Módlmy się, za cały Kościół Chrystusowy, aby przez częste przyjmowanie Najświętszego Sakramentu wzrastał w wierze, nadziei i miłości.-Ciebie prosimy.
 2. Módlmy się, by ludzie słuchali Ewangelii, a ci, co ją głoszą, byli wiernymi świadkami Jezusa. -Ciebie prosimy.
 3. Módlmy się, aby ludzie kierujący światem przyczyniali się do zrealizowania planu Bożego. -Ciebie prosimy.
 4. Módlmy się za rodziców i chrzestnych dzieci komunijnych, aby przez wzorowe życie prawdami wiary ukazywali młodemu pokoleniu wartości Ewangelii Chrystusowej.
 5. Módlmy się za wszystkie dzieci, które dziś pójdą do I Komunii,
     aby więcej kochały Boga i ludzi. -Ciebie prosimy.
 6. Módlmy się za całą naszą parafię, aby wszyscy wierni często i pobożnie przystępowali do stołu Bożego, a zmarli cieszyli się życiem wiecznym. -Ciebie prosimy.
 7. Módlmy się za dzisiejszą wspólnotę  eucharystyczną, abyśmy z czystym sercem korzystali z darów stołu Pańskiego, aby Chrystus był zawsze obecny pośród naszych codziennych spraw. -Ciebie prosimy.

Chryste, który jesteś w niebie, Panie, który jesteś naszym Pośrednikiem, wysłuchaj modlitw, przymnóż nam wiary, umocnij naszą nadzieję, byśmy doszli do Ciebie i razem z całym odnowionym stworzeniem uczestniczyli w Twoim zwycięstwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

 

13. Ofiarowanie. Procesja z darami.
Dzieci ustawiają się do procesji z darami i składają dary. 

Kwiaty:   OLA
Boże, Ty stworzyłeś piękne kwiaty. Przyjmij je, one są znakiem naszej radości i wdzięczności.


Świeca:    WOJCIECH G.
Boże Twój Syn jest światłością świata. Przynosimy tę płonącą świecę, która Go oznacza.
Pomóż nam, Panie Jezu być Twoim światłem na każdy dzień naszego życia.

Hostia:      WIKTOR
Przynosimy na ołtarz Hostię, która za chwilę stanie się Ciałem Pana Jezusa i my dzisiaj tym Ciałem się posilimy.
      DAWID Ż.    Panie Jezu daj nam silną wiarę, abyśmy Cię zawsze chętnie do serca przyjmowali i stawali się lepsi.

Wino i woda:  TOMASZ
Boże z Twojej hojności Ziemia rodzi winne grona. Przyjmij to wino i przemień je w Krew Twojego umiłowanego Syna, a naszego Pana Jezusa Chrystusa.
                          WOJCIECH B.  Jak woda łączy się z winem, tak nas połącz na wieki z Jezusem Chrystusem.
[DAWID W.] 
Boże składamy ofiarę serc, [ten .............] jako znak miłości i pamiątkę naszego pierwszego spotkania z Panem Jezusem w Komunii Świętej.

 

1.Tak czekałem na tę chwilę

by usłyszeć głos Twój Panie

w sercu mam radości tyle

miłość Twa przepełnia mnie

Oto nastał dzień wspaniały

pełen światła i radości

stojąc z dłońmi złożonymi

Ciebie tylko prosić chcę.

 

REF: Uroczysty dzień Komunii

Jest największą mą radością

Jezus żywy w moim sercu

dziś objawił miłość swą.

 

Z Tobą pragnę się spotykać

to dziecięce me pragnienie

na Twe przyjście będę czekać

nie opuszczę Ciebie nie.

Doczekałem wielkiej chwili,

której nigdy nie zapomnę

przecież wiem, że to w Komunii

 tu zbawienie znajdę swe.

 

Gdy serce Twoje napełni się trwogą,

I ciężar Ogromny przygniata do ziemi,

Gdy nogi nie chcą, lub iść już nie mogą,

To pomyśl, że jest ktoś, kto wszystko to zmieni.

 

To Matka ukoić może Twe serce,

Przytulić tak mocno jak tuli Jezusa,

Wziąć wszystko co Twoje we własne swe ręce,

I zanieść ten skarb do Syna – Chrystusa.

 

Lecz musisz się zdobyć na trud jeszcze jeden,

By poprzez wędrówkę w upale i znoju

Zobaczyć twarz Matki promienną i jasną,

By tam się z Nią spotkać i zaznać pokoju.

 

A jeśli ma w serce nadzieja powrócić,

I nadać życiu nowe wartości,

Sprawić to może Panienka Przeczysta,

Patrząca na ludzi oczyma miłości

  PODZIĘKOWANIE...

Mam Panie jedno serce     WOJCIECH G.
Pełne żaru i miłości,
Ale jestem w rozterce,
Komu je oddać w całości.

Czy ludziom oddać całe,     WOJCIECH G.
Czy dla siebie zachować,
Czy Tobie dać na chwałę,
Czy też je podarować!

Lecz w rozpędzonym tłumie     WOJCIECH B.
Ludzie podeptać mogą,
Serca nikt nie zrozumie
I potoczy się drogą.

Wiem już najlepiej Panie,         WOJCIECH B.
Co ze swym sercem zrobię.
Niechaj się, co chce stanie,
Oddam je tylko Tobie.

Ty się nad nim pochylisz
W swej ojcowskiej czułości
I umieścisz je w głębi
Bezgranicznej miłości.

 

  O! Jakie szczęście ogromne, cała świątynia
Blaskiem świateł się żarzy,
Kościół przybrany kwieciem zielenią,
Uśmiechem dziecięcych twarzy.

A pośród dziatwy Kapłan nasz stoi
Radosny szczęściem dzieci,
O los nasz przyszły niech się nie boi,
Bo w sercach wiara świeci.

Dzięki Ci za to, Drogi nasz Księże,
Żeś nam Jezusa do serca dał.
Będziemy do nieba nieść błagania,
abyś obfitą nagrodę miał.

 

 Za tę chwilę, za ten dzień,    WIKTOR
Za tę radość, co czujemy
Całą siłą młodych tchnień
My serdecznie dziękujemy! ( wszystkie dzieci razem)

Dziś Tatusiom oraz Mamom    /XXXXXXXXX/
Za radosną chwilę ślemy
Pieśń wdzięczności uskrzydloną,
Im serdecznie dziękujemy! ( wszystkie dzieci razem)

Za bukiety nauk zbawczych      WIKTOR
Całym sercem jak umiemy
Naszym drogim Wychowawcom
Też serdecznie dziękujemy! (wszystkie dzieci razem)

PIOSENKI:

  Idzie mój Pan.

Idzie mój Pan, idzie mój Pan.
On teraz biegnie, by spotkać mnie. /2x
Mija góry, łąki, lasy,
By Komunii stał się cud.
On chce Chlebem nas nakarmić, 
By nasycić życia głód.

O Panie, Ty nam dajesz Ciało swe i Krew.
Do Ciebie więc idziemy wciąż radosną nucąc pieśń:

 Ref. Ty jesteś Bogiem wiernym na wieczny czas. /2x

Przez dar Twojego Chleba, dobry Boże nasz.
Rodzinę bratnią czynisz z nas, miłować uczysz nas.

To Twoje miłowanie dało wolność nam.
Chwalimy święte Imię Boga, jak uczyłeś nas.

 Tyś nam wyznaczył drogę, wiodącą na Twój szlak.
Idziemy więc, by radość nieść tam, gdzie jej światu brak.

 

1. Mamo, słyszę jak bije serce,
Tato widzę słoneczny świat.
Mamo, Tato jak dobrze, że jestem
– Dziękuję Wam !

Ref: Dziękuję Wam, za radość, za miłość, za ciepło rąk,
dziękuję Wam, że daliście mi wejść w swego życia krąg.
Za dom, do którego się tęskni, w którym tak dobrze być,
Dziękuję Wam, dziękuję Wam, że pozwoliliście mi żyć.

2. Za radość z mych narodzin i do snu kołysanie,
za trwanie w czas choroby i w płaczu łkanie.
o Wyście pomagali mi stawiać pierwsze kroki,
z upadków podnosili, chronili jak swój skarb.

Ref: Dziękuję Wam…

3. Za Wasze dobre oczy biegnące za mną wszędzie,
za troski i kłopoty, i wieść co ze mną będzie.
To z Wami po raz pierwszy klękałam do pacierza,
to Wyście mnie uczyli jak wierzyć, kochać, żyć.

Ref: Dziękuję Wam…

 

 

 

I Komunia św. Przychojec 23 V 2021r. godz. 11.00.

O Stworzycielu, Duchu, przyjdź,
Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg.
Niebieską łaskę zesłać racz
Sercom, co dziełem są Twych rąk.

Pocieszycielem jesteś zwan
I najwyższego Boga dar.
Tyś namaszczeniem naszych dusz,

Zdrój żywy, miłość, ognia żar.

 

Ks. Proboszcz wita dzieci.

Pokropienie dzieci wodą święconą

PROŚBA DZIECI O BŁOGOSŁAWIEŃSTWO
 
W dniu pierwszej Komunii świętej
Gdy mamy przyjąć do serca Boga
Co złego było już nie pamiętaj,
Ojcze kochany i Mamo droga. --------------


Wznieście swe dłonie błogosławiące,
Naznaczcie krzyżem wasze pociechy
By serca nasze były gorące,
By uciekały precz od nas grzechy.---------


Abyśmy z Bogiem dziś zjednoczeni,
Nigdy od Niego nie odstąpili
Błogosławieństwem waszym wzmocnieni
W łasce, na co dzień bez grzechu żyli ---- 

 WSZYSTKIE DZIECI RAZEM:

Mamo, kochana, Tato kochany!

Pobłogosławcie ten dzień nam dany!

Pobłogosławcie swe dziecko małe,

co dla Jezusa pragnie być całe!

 1. Niech rodzice włożą ręce na głowy swych  dzieci.

/Rodzice kładą rękę na głowie dziecka/

        Błogosławieństwo twojego ojca; 
 Niech 
ci towarzyszy na drodze twego życia.
W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.  Amen

        Błogosławieństwo twojej matki niech  idzie z tobą przez życie.
Maryja niech cię otoczy swą opieką.
W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.  Amen

 

Pieśń na Wejście:

Ty darzysz łaską siedemkroć,
Bo moc z prawicy Ojca masz,

Przez Boga obiecany nam,
Mową wzbogacasz język nasz.
Światłem rozjaśnij naszą myśl,
W serca nam miłość świętą wlej
I wątłą słabość naszych ciał
Pokrzep stałością mocy Twej.
Nieprzyjaciela odpędź w dal
I Twym pokojem obdarz wraz.
Niech w drodze za przewodem Twym
Miniemy zło, co kusi nas.
Daj nam przez Ciebie Ojca znać,
Daj, by i Syn poznany był.
I Ciebie, jedno tchnienie Dwóch,
Niech wyznajemy z wszystkich sił.

Niech Bogu Ojcu chwała brzmi,
Synowi, który zmartwychwstał,
I Temu, co pociesza nas,
Niech hołd wieczystych płynie chwał. Amen.

Czytanie z Dziejów Apostolskich  /tato/

Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzielały, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.

Przebywali wtedy w Jeruzalem pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak tamci przemawiali w jego własnym języku.

Pełni zdumienia i podziwu mówili: «Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? – Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie – słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże».

Psalm (Ps 104 (103)/wszystkie dzieci/

Ref.: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię

Błogosław, duszo moja, Pana, *
Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki!
Jak liczne są dzieła Twoje, Panie, *
ziemia jest pełna Twoich stworzeń.

 Ref.: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię

Kiedy odbierasz im oddech, marnieją *
i w proch się obracają.

Stwarzasz je, napełniając swym Duchem, *
i odnawiasz oblicze ziemi.

Ref.: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię

Niech chwała Pana trwa na wieki, *
niech Pan się raduje z dzieł swoich.
Niech miła Mu będzie pieśń moja, *
będę radował się w Panu.

Ref.: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię

 1. czytanie (Ga 5, 16-25) /mama/

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Galatów

Bracia:

Postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało, i stąd nie ma między nimi zgody, tak że nie czynicie tego, co chcecie. Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić duchowi, nie będziecie podlegać Prawu. Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała: nierząd, nieczystość, wyuzdanie, bałwochwalstwo, czary, nienawiść, spory, zawiść, gniewy, pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem: ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, królestwa Bożego nie odziedziczą.

Owocem zaś Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim cnotom nie ma Prawa. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z jego namiętnościami i pożądaniami. Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy.

Sekwencja /wszystkie dzieci/

Przybądź, Duchu Święty,
Ześlij z nieba wzięty

Światła Twego strumień.
Przyjdź, Ojcze ubogich,

Przyjdź, Dawco łask drogich,
Przyjdź, Światłości sumień.
O, najmilszy z gości,
Słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie.
W pracy Tyś ochłodą,
W skwarze żywą wodą,
W płaczu utulenie.
Światłości najświętsza,
Serc wierzących wnętrza
Poddaj Twej potędze.
Bez Twojego tchnienia
Cóż jest wśród stworzenia?
Jeno cierń i nędze.
Obmyj, co nieświęte,
Oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę.
Nagnij, co jest harde,
Rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.
Daj Twoim wierzącym,
W Tobie ufającym,
Siedmiorakie dary.
Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary.

Aklamacja  /wszystkie dzieci/

Alleluja, alleluja, alleluja

Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych
i zapal w nich ogień swojej miłości.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia  

 Wyznanie wiary

 K: By w sposób pełny i świadomy, poprzez szczególne oddanie się Niepokalanej, szerzyć królestwo Chrystusowe, wspomnijmy na wiarę, którą otrzymaliśmy na chrzcie świętym, a którą nasi rodzice i chrzestni wyznali razem z Kościołem w dniu naszego chrztu.

A zatem pytam każdego z Was.

 Czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych?

W: Wyrzekam się.

K: Czy wyrzekasz się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby cię grzech nie opanował?

W: Wyrzekam się.

K: Czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu?

W: Wyrzekam się.

K: Czy wierzysz w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?

W: Wierzę.

K: Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?

W: Wierzę.

K: Czy wierzysz w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, obcowanie Świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?

W: Wierzę.

K: Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

W: Amen

Przyrzeczenia:  /????/

 „Niepokalana Matko Boża, Królowo Polski! Chcę być zawsze dzieckiem Bożym. W dniu Pierwszej Komunii św. oddaję się Tobie, mojej najlepszej Matce. Z miłości do Jezusa i Ciebie Matko, dla dobra wszystkich ludzi, przyrzekam przynajmniej do 18-tego roku życia nie używać żadnych napojów alkoholowych, nie palić papierosów oraz nigdy  nie używać narkotyków. Dobra Matko pomóż mi zachować moje przyrzeczenie."

Modlitwa wiernych:

 1. Módlmy się za cały Kościół Chrystusowy, aby kolejne przeżywanie Pięćdziesiątnicy umocniło go w pokoju i miłości oraz prowadziło do jedności wszystkich chrześcijan.   Ciebie prosimy. /         /
 2. Módlmy się za Ojca św., wszystkich biskupów i kapłanów, aby sprawowanie przez nich sakramentów i głoszenie słowa Bożego rozniecały w sercach wiernych gorliwość pierwszych chrześcijan. Ciebie prosimy. /                    /

3.Módlmy się za powołanych do służby misyjnej w Kościele, aby napełnieni mocą Ducha Świętego udawali się w najbardziej odległe zakątki świata i głosili Dobrą Nowinę. Ciebie prosimy.  /              /

4.Módlmy się za rodziców i chrzestnych dzieci komunijnych, aby przez wzorowe życie prawdami wiary ukazywali młodemu pokoleniu wartości Ewangelii. Ciebie prosimy. /                /

 1. Módlmy się w intencji dzieci pierwszokomunijnych i za młodzież, aby napełnieni mocą Ducha Świętego pozostali wierni nauce Chrystusowej./                  /

6.Módlmy się za nas wszystkich tu zgromadzonych, abyśmy w każdej chwili życia słuchali słów Chrystusa Pana i wielbili wielkie dzieła mądrości Bożej. Ciebie prosimy. /                   /

Przygotowanie darów: / Modlitwa Zygmunta Krasińskiego/

Modlitwa za dzieci /Rodzice …………………. /

 1.      O Panie, Panie, Tyś ukochał dzieci, Tyś im obiecał królestwo Twoje, Tyś im pozwolił się dotykać szaty Twojej !
 2.      O Panie, dozwól, by dzieciom moim została się zawsze w oczach łza dziecinna i w duszy dziecinne szczęście! Uczyń je pięknemi, jako kwiaty na polu, które nic o swojej piękności nie wiedzą!
 3.      Niechaj będą wdzięczne i miłe, by źli nie odważyli się powstać na nie;
  by każdy, co spojrzy na nie, odszedł zwyciężony ich prostotą!

Daj im ognisko domowe lepsze, niż innym, by w jego świetle była pociecha ich duszom i ułuda ich oczom!

 1.     Uchroń je od tęsknoty za tym, czego na ziemi nie znajdą nigdy - Serca, które je pokochają na wiosnę ich lat, niech ich potem nie zostawią samotnymi!
 2.       Wysłuchaj prośbę matki: każ aniołom Swoim, by je strzegły- samotność ducha oddal od nich-niechaj nigdy nie umierają sercem, nim umrą ciałem!
 3.      O Panie! daj im różę zbawienia bez palmy męczeństwa!- Daj im wieczną niewinność miasto chwilowej cnoty--o Boże, wiekuisty
 4. i T.      Boże, niechaj będą piękne i szczęśliwe, i wybrane!

  pieśń :
  Ref. O Duchu Boży, Duchu prawdy i światłości,  * mieszkaj w mojej duszy poprzez łaskę Swą.
 5. Niech Twoje tchnienie rozprasza ciemności, * Duchu miłości, miłosierdzia. * Ty wlewasz w serce me balsam ufności, * Twa łaska w dobrym mą duszę utwierdza.
 6. O Duchu Boży, pokoju i radości, * który pokrzepiasz me serce spragnione, * wlewasz w me  serce zdrój Bożej miłości * i do walki czynisz je nieustraszone.

 

 PIOSENKA po komunii :
Gdzie jesteś, Panie Boże, Ojcze mój?
W skrytości serca szukam Twoich dróg.

O, usłysz głos wołania duszy mej,
Odpowiedz mi miłością wielką Swą.

Ref.:

Bo kiedy idę w życiu sam, jest mi źle,
Tylko Bóg, znając mnie, o tym wie.
Napełnij dziś od nowa, Panie, głębią Swą,
Bym z radością innym ludziom dawał ją.

 1. Gdy jesteś przy mnie, Panie, Boże mój,
  To czuję się tak lekko, niby ptak.
  Chcę odtąd dawać ludziom miłość Twą,
  Po to, by brata kochał zawsze każdy brat.

3.A jeśli nawet komuś zadam ból
Który tak również rani serce Twe
O nie odrzucaj nigdy Jezu mnie,
Lecz znowu weź, tak jak ojciec w ramiona Swe.

Po komunii:        /  Św. Faustyna/

O wolo Boga Wszechmocnego,   /                    /
Tyś moją rozkoszą, tyś moją radością,
Cokolwiek mi poda ręka Pana mego,
Przyjmę z weselem, poddaniem się i miłością.

Wola Twa święta, - to moje odpocznienie, /                      /
W niej zawiera się ma świętość cała,
I całe moje wieczne zbawienie,
Bo pełnić wolę Boga, to największa chwała.

Wola Boża, to są Jego różne życzenia, /                        /
Dusza moja pełni je bez zastrzeżeń,
Bo takie są Jego Boskie pragnienia,
W momentach gdy Bóg udziela swych zwierzeń.

Czyń ze mną, co Ci się podoba - Panie,  /                       /
Nie stawiam Ci żadnych przeszkód, ani zastrzeżeń,

Boś Ty mi rozkosz cała i mej duszy kochanie,
I przed Tobą nawzajem wylewam strumień swych zwierzeń..(Dz 1004)

J.M.J.      / Św. Faustyna/

Dziś Jezus zamieszkał w mym sercu,  /                         /
Zszedł z wysokiego tronu nieba,
Wielki Pan, wszechrzeczy Stwórca,
Przyszedł do mnie w postaci Chleba.

O Wiekuisty Boże w piersi mej zamknięty,  /                          /
A z Tobą mam niebo całe,
I z Aniołami śpiewam Ci - Święty,
Żyję jedynie na Twoją chwałę.

Me serce jest Ci mieszkaniem /                            /
O Królu wiecznej chwały,
Panuj w mym sercu i króluj w nim,
Jako w pałacu wspaniałym.

/                   / Słyszałam, że łzę każdą, wylaną na ziemi, unoszą do niebios anieli Twoi. Oni sami nigdy nie płaczą; ale w łzach ludzkich się kochają i strzegą ich aż do dnia sądu. Słyszałam, że Matka Syna Twego modli się nieustannie za nami u stóp tronu Twego.  

/                      /  O zmiłuj, zmiłuj się nade mną! Spuść na mnie Ducha Świętego! Tego Ducha, co łączy się z Synem Twoim. — Tego Ducha, przez którego nieskończoność wciela się w skończoność.

/                   / Bym żyła pełnym życiem nadziei! By mnie nie trapiły kłamstwa świata. By dusza moja nie spustoszała. By serce moje nie zwiędło jak kłos, z którego ziarna wypadły. Bym zawsze czuła Ciebie i miłość Twoją.

/WSZYSTKIE DZIECI /   Amen.

 

Pieśń na zakończenie:
1.
Nadeszła, Ojcze, godzina moja,
Otocz Mnie chwałą, bym wielbił Cię,
Bym Twoją mocą dał życie na wieki
Tym, których, Ojcze, oddałeś mi.

2. Twe Imię, Ojcze, im objawiłem,
To Twoje dzieci, któreś mi dał,
A oni wierzą we wszystkie twe słowa,
Za nimi proszę, abyś ich strzegł.

3. Świat jest im wrogiem, bo nie zna Ciebie,
Jak Mnie posłałeś, posyłam ich,
Uświęć ich w prawdzie, twe słowo jest Prawdą,
Za nich w ofierze poświęcam się.

4. Niech będą jedno, jak my jesteśmy,
Ja Ojcze w Tobie, a we Mnie Ty,
Aby świat poznał, że Ty Mnie posłałeś,
Że Ty ich kochasz, jak kochasz Mnie.

5. Chcę także, Ojcze, których mi dałeś,
Zabrać ze sobą do chwały Twej.
Niechaj zobaczą, jak bardzo Mnie kochasz,
By szczęście nasze mieszkało w nich.

 

albo:  Zjednoczeni w Duchu , zjednoczeni w Nim,
Módlmy się, aby jedność była odnowiona w nas
Aby świat cały poznał uczniów Chrystusa w nas,
Aby świat cały ujrzał miłość w nas.

2.Wraz z innymi pójdziemy, podaj mi swoja dłoń,

Wraz z innymi pójdziemy, podaj mi swoją dłoń.

Wszystkim głosić będziemy tę radosna dla nas wieść,

Że nasz Pan kroczy z nami, że nasz Pan z nami jest,

Że nasz Pan zawsze z nami wszędzie jest.

3.Chcemy razem pracować, chcemy złączyć swój trud,

Chcemy razem pracować, chcemy złączyć swój trud

By nie stracić godności która Pan obdarzył nas.

Aby strzec ludzką dusza, aby strzec dumę swą,

Żeby człowiek zachował godność swą.

4.Niechaj chwała brzmi Ojcu, który stworzył ten świat,

Niechaj chwała brzmi Ojcu, który stworzył ten świat,

Chwała tez Chrystusowi, który Synem Jego jest.

I Duchowi tez chwała, który jednoczy nas

I Duchowi też, który łączy nas.